Therapie?

Psychosociaal therapie is een term die voor mij wijst naar het in gesprek gaan over wat je dwars zit op het gebied van je ‘psyche’: je binnenwereld en het ‘sociale’: je buitenwereld.

Het gaat over het samen op zoek gaan naar wie jij bent geworden en wie je eigenlijk zou willen zijn.

Een klein begin kan een nieuw perspectief geven!

Kom je zoeken, ontdekken, praten, verbeelden, ‘opruimen’ bij mij in de gespreksruimte?

Je verhaal kennen maakt vrij.

Als je niet zo’n prater bent gaan we samen op zoek naar een andere manier om uiting te geven aan datgene waar je mee zit.